Andas långsamt och på ett 'medvetet' sätt ...

Övningen av mindfulness lär oss många saker när det gäller medvetenhet och 'närvaro' för oss själva men visar oss också hur andetaget är ett 'ankare'