Godkännande

Sorg: acceptera förlust

Det är nödvändigt att ta bort konnotationen av 'modifierbar händelse' från förlusten och acceptera händelsens irremediabilitet genom att omorganisera jaget.