Kärlek Och Sentimentala Relationer

Svartsjuka: Patologi eller sann kärlek?

Istället genereras patologisk svartsjuka av beteenden som inte återspeglas i verkligheten, av ogrundade handlingar och som i huvudsak härrör från en ångest som tar form i sinnet utan någon objektiv bekräftelse. Denna ångest ger verkliga mentala framställningar där scenariot, rivalen och framför allt bevisen för otrohet byggs ad hoc.

Valet av partner

Människor upplever därför sentimentala relationer inte bara på grundval av de 'pragmatiska' och medvetna aspekterna på relationen med den andra, utan också enligt de interna representationerna, de modeller som de har byggt under sin existens inom de mest signifikant.

Par: Vem ser lika ut? Kan det vara sant?

Har du någonsin observerat runt ett par förlovade par med mycket liknande beteenden och ofta, även med liknande somatiska egenskaper, så mycket att du tänker: 'det är riktigt sant, vem ser lika ut!'. Konstig bekräftelse, för i den kollektiva fantasin är det vanligt att tro att motsatser lockar.