Alexithymia och dissociation i icke-epileptiska psykogena kriser - Assisi 2013

Forskningen verifierar om: 1) dissociation är en förutsägare för utvecklingen av PNES; 2) alexithymia förmedlar effekterna av dissociation.