'Att göra' eller 'gör inte' -listan? Listan och behovet av organisation

Listor: användbara psykologiska strategier som hjälper oss att fokusera på ett mål och tvingar oss att tänka på nödvändiga steg för att uppnå det.