Bias - Heuristik

HÄNDA KÄNNANDE AV DANNA

Ur psykologisk synvinkel kan efteråt betraktas som en kognitiv snedvridning i alla avseenden; det är tendensen att betrakta händelser som mer förutsägbara än vad de faktiskt är, till exempel när ett ämne inför en oförutsägbar händelse säger att han är övertygad om att han 'alltid visste' att saker skulle gå som de gjorde.