En dag med vanlig galenskap nr 1 - Kan jag dricka blekmedel? -Psykiatri-

OFFENTLIG PSYKIATRI: Brev från framsidan. En metafor för galenskapen som finns både inom och utanför, din och andra, alla och ingen.