Hanteringsstrategier och optimism - Psykologi

De senaste riktlinjerna anser att hantering är en process som uppstår genom interaktioner som överskrider eller utmanar ämnets resurser.