Craving - Desiring Thinking

Sjuk av sex

Äta, dricka, överleva och reproducera är grundläggande och väsentliga behov för mänsklig överlevnad. Men vad händer när behovet blir en verklig besatthet? Slår upp