Reflektioner över krisen i samtida psykoanalys # 6

Den femte och sista plågan av samtida psykoanalys: idealisering av den psykoanalytiska institutionen.