Depression

Migrän? Öga mot humör

Migrän är en kronisk neurologisk störning som kännetecknas av återkommande huvudvärk, i samband med en rad symtom på det autonoma nervsystemet.