Drottningen av snövit, spegeln och dysmorfofobi.

Uppgifterna i litteraturen berättar att det hos patienter med kroppsdysmorfism orsakar betydande obehag att titta i spegeln.