Online Master i specifika inlärningssvårigheter

SLD: dyslexi, dysgrafi, dyscalculia och dysorthography: problem som kan uppstå i skolan och förskolebarn ...