Sökandet efter den genetiska grunden i bipolär sjukdom - Psykologi

Bipolär sjukdom - Grått materialtjocklek i temporala och prefrontala regioner skulle vara den mest lovande kandidaten för genetisk kartläggning.