Ett rum fullt av människor, av Daniel Keyes (Dissociative Disorder)

Dissociative Identity Disorder (Multiple Personalities) i Keyes bok. Skulle du fördöma Dr. Jekyll för de brott som begåtts av Mr. Hyde?