Öppet av Andre Agassi: a Match between Pathological Nuclei - Review

Agassi Open: Tennis var den enda strategin han behärskade, och det hade arbetat över tid för att hålla bort lite lidande från honom.