Stories of Therapies # 5 - Simone the Obsessive.

Berättelser om terapier: En kolumn av kliniska fall av psykoterapi av Dr. Roberto Lorenzini. Fall nr 5 - Simone the Obsessive.