Arachnophobia: om du är rädd för spindlar kommer du att se dem större!

Effekter av den specifika fobien på uppfattningen av det fruktade objektet: ju mer en person är rädd, desto mer kommer den visuella uppfattningen att förändras.