Könsstudier

Personlighetsskillnader mellan män och kvinnor. Ett nytt sätt att mäta dem.

Med tanke på kontrasten mellan förutsägelserna från evolutionsteorin och de som bygger på hypotesen om könslikheter, finns det enligt forskarna vid universitetet i Turin ett stort behov av exakta empiriska uppskattningar. Uppgiften att kvantifiera könsskillnader i personlighet står inför ett antal viktiga metodologiska utmaningar och enligt författarna till den aktuella forskningen lider alla hittills utförda studier i varierande grad av begränsningar som i slutändan leder till en systematisk underskattning av effekten av vissa dimensioner