Gruppterapi: Gestaltmetoden

Gruppterapi: grupp som 'det tredje elementet' i förhållandet: det gör det möjligt för deltagarna att observera och bättre förstå sina egna relationsmodaliteter