Interpersonella relationer och känsla av tillhörighet

Sökandet efter tillfredsställande och bestående interpersonella relationer gör att du kan känna en integrerad del av en helhet och förbli oberoende.