Du kan inte längre säga 'han är starkare än jag', nu kan du hantera aggression. (2)

Några faktorer i vår kropp som hormoner, glukos och till och med gener visar oss hur vi kan försöka kontrollera aggression och impulsivitet