CNOP, PRESENTERADE DEKALOGEN FÖR EN NY REFORM AV UTBILDNINGEN AV Psykologer

BESTÄLLNING AV PSYKOLOGER CNOP National Council, PRESENTERADE DEKALOGEN FÖR EN NY REFORM AV UTBILDNINGEN FÖR PSYKOLOGER Stängt nummer för tillgång till universitetets fakultet, gemensamma antagningsprov i samma