Kroniskt trötthetssyndrom (CFS): en sjukdom

Kroniskt trötthetssyndrom: Världshälsoorganisationen har definierat det som en allvarlig, kronisk och handikappande sjukdom.