Mentalisering inom psykoterapi. Några aspekter av den aktuella debatten.

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani. Begreppet mentalisering har stor framgång och spridning inom området psykologiska vetenskaper. Ämnet verkar stimulerande för oss, särskilt mot bakgrund av det stora