Intervju med professor Dimaggio - Metakognitiv-interpersonell terapi # 1

Vad är metakognitiv interpersonell terapi och hur fungerar det? Vi försökte ta reda på det tack vare prof. Giancarlo Dimaggio