Ideational Apraxia: När kaffemaskinen blir ett problem

Ideative Apraxia - När kaffemaskinen blir ett problem: Kort översikt och olika tolkningar av Ideative Apraxia.