Berätta vilket foto du har och jag ska berätta vem du är - Psykologi & socialt nätverk.

Hur mycket nyfikenhet ligger bakom ett namn? Så mycket, för att gå till Facebook, skriv in namnet och efternamnet på personen i fråga och se bilderna.