Psykiatri

Stämningsstabilisatorer: litium

Litiumkarbonat är en av stämningsstabilisatorerna, för närvarande ett av de mest giltiga hjälpmedlen för behandling och profylax av maniska och hypomaniska episoder