Ritningen av den mänskliga figuren inom det kliniska och juridiska området. Recension

'The Drawing of the Human Figure in the Clinical and Legal Field Expert' är en bok för alla yrkesverksamma som vill förfina sin användning av testet