Psyke och lag nr 9: När blir övergivande av oförmögna ett brott?

Psyke och lag nr 9: När blir övergivande av oförmögna ett brott? Och ålderdom, kan det likställas för kriminella ändamål med oförmåga?