Psykopedia

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens: en blandning av empati, motivation, självkontroll, logik, förmåga att anpassa och hantera sina känslor.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens: en blandning av empati, motivation, självkontroll, logik, förmåga att anpassa och hantera sina känslor.

Placebo och placebo-effekt

Därför definieras placebo i den vetenskapliga litteraturen som ett ämne utan en specifik farmakologisk aktivitet, administrerad som en kontroll i kliniska prövningar eller till en viss patient för att stimulera potentiella psykologiska fördelar.