Terapi som en roman: nycklar till läsning och tolkning av betydelser.

Studiet av personliga berättelser är en grundläggande övning för att komponera en sammanhängande bild av sina egna upplevelser och tolka dem.